Slovník pojmů

Slovník pojmů

ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line vysokorychlostní internet pomocí telefonních linek. Rychlost dat směřujících k uživateli je vyšší než rychlost dat od uživatele směrem do internetu. Pro mnoho uživatelů vyhovující. - http://cs.wikipedia.org/wiki/ADSL

Antivir, antivirový program - Antivirový program je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného záškodného softwaru. Všechna příchozí pošta na naše servery je chráněna antivirem. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Antivir

Antispam, SpamAssassin - Antispam je software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci nevyžádané emailové pošty. Naše poštovní servery jsou chráněny softwarem zvaným SpamAssassin. Každý zákazník si má možnost nastavit antispam individuálně.

Centrální registr - Registr všech údajů uvedených u domén a kontaktů. U národní domény .cz je to nic.cz u .eu domény je to eurid.eu.

Cron - Slouží k nastavení úkolů, které se periodicky vykonávají. Praktické použití nalezne v pravidelném vykonávání programů nebo jejich části bez zásahu uživatelů.

Doména - Je jedinečný název, který identifikuje počítač nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%A1_dom%C3%A9na

Doména prvního řádu, TLD - U doménového jména je doména prvního řádu uvedena na konci například u domény frogzone.cz je doména první řádu .cz. Domény prvního řádu jsou pevně stanoveny. - http://cs.wikipedia.org/wiki/TLD

Doména třetího řádu - např. webadmin.frogzone.cz

Doménový koš - Je e-mailová schránka, kam jsou doručovány zprávy na neexistující adresu na příslušné doméně. např. cokoliv@doména.cz

Dedikovaný hosting - Označení dedikovaný hosting se používá pro pronájem serveru, který bude vyhrazen pouze pro potřeby zákazníka. V ceně služeb je pronájem, umístění, konektivita a správa serveru. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Serverhosting

DNS - Domain Name System (jmený server), který převádí ip adresy na doménová jména. Místo 82.100.58.xxx, napíše třeba www.frogzone.cz. - http://cs.wikipedia.org/wiki/DNS

Email - způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. (přes internet) - http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail

Emailový poštovní klient - Je počítačový program, pomocí kterého příjmáme a odesíláme elektronickou poštu. např.: Outlook Express, dříve se e-mail nazýval také elektronická pošta. - http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mailov%C3%BD_klient

Firewall - Systém, který chrání určitou síť počítačů, která se za ním ukrývá před přístupy neautorizovaných uživatelů. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Firewall

FTP - Protokol (File Transfer Protocol), který je uřčen pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet odlišné operační systémy. - http://cs.wikipedia.org/wiki/FTP

FTP klient - Po připojení ftp klienta na ftp server lze dělat řadu operací, jako odesílání a stahování dat ze serveru, přejmenování, mazání a řadu dalších. - http://cs.wikipedia.org/wiki/FTP

GD knihovna - Modul, který se používá pro generování obrázků a práce s nimi. Můžete je zmenšovat, zvětšovat, menit či vytvářet vlastní. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_%28programov%C3%A1n%C3%AD%29

Hosting - Je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá nazýván jako poskytovatel webhostingu, proto se více používá výraz webhosting. Je to totéž co hosting. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hosting

.htaccess - Textový soubor určený k tomu, aby si autor stránek,mohl sám upravovat některé vlastnosti serveru bez toho, aby o to musel žádal správce. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Htaccess

HTTP - Hypertext Transfer Protocol "základní kámen www", protokol pro přenos hypertextu. - http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP

HTTPS - Protokol pro zabezpečný přenos hypertextu. Umožňuje přenášená data šifrovat a tím je chránit před narušením. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Https

IMAP - Protokol (Internet Message Access Protocol) pro přístup k e-mailovým schránkám, pro práci v dlouhodobě připojeném režimu, kdy zprávy zůstávají uloženy na serveru a průběžně se stahují, když jsou potřeba. - http://cs.wikipedia.org/wiki/IMAP

ISDN - Integrated Services Digital Network digitální telefonní linka, lze volat a zároveň pracovat na internetu. - http://cs.wikipedia.org/wiki/ISDN

MySQL - Populární systém pro řízení báze dat (jednoduše datábáze). Díky tomuto systému můžete ukládat různá data a potom po připojení například přes php do MySQl je číst nebo v nich hledat. - http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL

Nameserver - Adresa samotného dns serveru, který převádí doménové jméno na IP adresu. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Nameserver

POP3 - Protokol (Post Office Protocol version 3) pro přístup k e-mailovým schránkám, stáhne zprávy ze serveru do schránky (poštovního klienta) a na serveru je smaže. - http://cs.wikipedia.org/wiki/POP3

Rack - Systém umožňující přehlednou montáž a propojování různých elektrických a elektronických zařízení spolu s vyústěním kabelových rozvodů do sloupců nad sebe v ocelovém rámu. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rack

RAID - Diskové řadiče, které zabezpečují práci dvou nebo více fyzických diskových jednotek, výsledek je zvýšení výkonnosti a odolnosti vůči chybám a ztrátě dat. - http://cs.wikipedia.org/wiki/RAID

SEO - Search Engine Optimization, optimalizace webových stránek pro vyhledávače, vytváření a úprava webových stránek, tak aby byly ve výsledcích hledání v internetových vyhledávačích zobrazeny na nejlepších místech (zpětné odkazy). - http://cs.wikipedia.org/wiki/SEO

Server - Označení pro počítač (tedy hardware nebo software), který poskytuje nějakou službu dalším počítačům nebo programům. Tento počítač je připojen nonstop 24 hodin do internetové sítě. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Server

Server housing - Možnost umístění vlastního serveru v klimatizované serverovně. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Serverhosting

Server hosting - Pronájem či umístění počítačového serveru v prostorách poskytovatele s připojením serveru do sítě Internet a s dalšími souvisejícími službami. Celý server má jeden zákazník, který si na něm provozuje cokoliv a nebývá omezován v tom k čemu server využívá. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Serverhosting

SMTP - Protokol (Simple Mail Transfer Protocol) sloužící pro přenos zpráv (e-mailů) mezi stanicemi. Doručí e-mail přímo od odesílatele do schránky adresáta. - http://cs.wikipedia.org/wiki/SMTP

SSH - Secure Shell síťový protokol, který umožňuje přenos souborů mezi dvěma počítači a manipulace s nimi. - http://cs.wikipedia.org/wiki/SSH

SSL - Secure Sockets Layer poskytuje zabezpečení komunikace například mezi internetovým serverem a uživatelem. - http://cs.wikipedia.org/wiki/SSL

UPS - Uninterruptible Power Supply nepřerušitelný zdroj energie, je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta. - http://cs.wikipedia.org/wiki/UPS

Virtuální server - Označení virtuální server se používá pro pronájem sdíleného serveru. V ceně služeb je pronájem, umístění, konektivita a správa serveru.

Wap - Wireless Application Protocol systém, který zajišťuje elektronické služby na mobilních telefonech (připojení k internetu) od roku 2000 funguje WAP ve většině mobilních telefonů. - http://cs.wikipedia.org/wiki/WAP

Webmail - Umožňuje přístup k e-mailové schránce pomocí webového prohlížeče bez použití e-mailových klientů. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Webmail

Webhosting - Je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Má stejný význam jako hosting. Více se však využívá výraz webhosting. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Webhosting

Wi-Fi - Bezdrátová síť, k přenosu je použito mikrovlnné elektromagnetické záření, odobně jako u mobilních telefonů. Wi-Fi zařízení jsou dnes prakticky ve všech přenosných počítačích a i v některých mobilních telefonech. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi

WWW -  World Wide Web (také pouze zkráceně web) celosvětová informační síť. - http://cs.wikipedia.org/wiki/WWW

Zaparkovaná doména - Registrátor vám zaparkuje doménu u sebe na serveru, bude prozatím nefunkční, ale vaše a nikdo si ji již nemůže zaregistrovat. U nás dostanete ke každé zaparkované doméně jeden email a umístění jedné stránky zcela zdarma.